هاست
IR domain
ارتباط با ماهاست و دامین میزبانی وب نمایندگیثبت دامین هاست و دامین تعرفه دامنه ها هاستینگ هاست تعرفه هاستهاستینگ ثبت دامین صفحه اصلی بهترین هاست حراجی دامین
  نام کاربری:  رمزعبور:  کدامنیتی: لطفا این عدد را در جای خالی مقابل وارد کنید .این کد امنیتی برای جلوگیری از فعالیت روبوت های رمز گشا می باشد =>
هاستینگ

 
 
سرویس های میزبانی وب
* محل سرور سرویس های میزبانی در کشور آلمان می باشد.

* برای مشاهده امکانات و مشخصات بر روی نام سرویس ها کلیک نمایید
کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,150,000 ريال
1,092,500 ريال
1,035,000 ريال
977,500 ريال
920,000 ريال
862,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,600,000 ريال
2,470,000 ريال
2,340,000 ريال
2,210,000 ريال
2,080,000 ريال
1,950,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,700,000 ريال
1,615,000 ريال
1,530,000 ريال
1,445,000 ريال
1,360,000 ريال
1,275,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,050,000 ريال
1,947,500 ريال
1,845,000 ريال
1,742,500 ريال
1,640,000 ريال
1,537,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,450,000 ريال
2,327,500 ريال
2,205,000 ريال
2,082,500 ريال
1,960,000 ريال
1,837,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,900,000 ريال
2,755,000 ريال
2,610,000 ريال
2,465,000 ريال
2,320,000 ريال
2,175,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
3,500,000 ريال
3,325,000 ريال
3,150,000 ريال
2,975,000 ريال
2,800,000 ريال
2,625,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
6,000,000 ريال
5,700,000 ريال
5,400,000 ريال
5,100,000 ريال
4,800,000 ريال
4,500,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
8,850,000 ريال
8,407,500 ريال
7,965,000 ريال
7,522,500 ريال
7,080,000 ريال
6,637,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
22,000,000 ريال
20,900,000 ريال
19,800,000 ريال
18,700,000 ريال
17,600,000 ريال
16,500,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,150,000 ريال
1,092,500 ريال
1,035,000 ريال
977,500 ريال
920,000 ريال
862,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,300,000 ريال
1,235,000 ريال
1,170,000 ريال
1,105,000 ريال
1,040,000 ريال
975,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,700,000 ريال
1,615,000 ريال
1,530,000 ريال
1,445,000 ريال
1,360,000 ريال
1,275,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,050,000 ريال
1,947,500 ريال
1,845,000 ريال
1,742,500 ريال
1,640,000 ريال
1,537,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,450,000 ريال
2,327,500 ريال
2,205,000 ريال
2,082,500 ريال
1,960,000 ريال
1,837,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,900,000 ريال
2,755,000 ريال
2,610,000 ريال
2,465,000 ريال
2,320,000 ريال
2,175,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
3,500,000 ريال
3,325,000 ريال
3,150,000 ريال
2,975,000 ريال
2,800,000 ريال
2,625,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
6,000,000 ريال
5,700,000 ريال
5,400,000 ريال
5,100,000 ريال
4,800,000 ريال
4,500,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
8,850,000 ريال
8,407,500 ريال
7,965,000 ريال
7,522,500 ريال
7,080,000 ريال
6,637,500 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
22,000,000 ريال
20,900,000 ريال
19,800,000 ريال
18,700,000 ريال
17,600,000 ريال
16,500,000 ريال


نمايش 1 تا 20 (از 20 سرویس میزبانی) تعداد صفحات :  1