هاست
IR domain
ارتباط با ماهاست و دامین میزبانی وب نمایندگیثبت دامین هاست و دامین تعرفه دامنه ها هاستینگ هاست تعرفه هاستهاستینگ ثبت دامین صفحه اصلی بهترین هاست حراجی دامین
  نام کاربری:  رمزعبور:  کدامنیتی: لطفا این عدد را در جای خالی مقابل وارد کنید .این کد امنیتی برای جلوگیری از فعالیت روبوت های رمز گشا می باشد =>
هاستینگ

 
 
سرویس های میزبانی وب
* محل سرور سرویس های میزبانی در کشور آلمان می باشد.

* برای مشاهده امکانات و مشخصات بر روی نام سرویس ها کلیک نمایید
کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
950,000 ريال
855,000 ريال
807,500 ريال
760,000 ريال
712,500 ريال
665,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,150,000 ريال
1,035,000 ريال
977,500 ريال
920,000 ريال
862,500 ريال
805,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,300,000 ريال
1,170,000 ريال
1,105,000 ريال
1,040,000 ريال
975,000 ريال
910,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,750,000 ريال
1,575,000 ريال
1,487,500 ريال
1,400,000 ريال
1,312,500 ريال
1,225,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,010,000 ريال
1,809,000 ريال
1,708,500 ريال
1,608,000 ريال
1,507,500 ريال
1,407,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,430,000 ريال
2,187,000 ريال
2,065,500 ريال
1,944,000 ريال
1,822,500 ريال
1,701,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,900,000 ريال
2,610,000 ريال
2,465,000 ريال
2,320,000 ريال
2,175,000 ريال
2,030,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
4,880,000 ريال
4,392,000 ريال
4,148,000 ريال
3,904,000 ريال
3,660,000 ريال
3,416,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
7,380,000 ريال
6,642,000 ريال
6,273,000 ريال
5,904,000 ريال
5,535,000 ريال
5,166,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
12,500,000 ريال
11,250,000 ريال
10,625,000 ريال
10,000,000 ريال
9,375,000 ريال
8,750,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
950,000 ريال
855,000 ريال
807,500 ريال
760,000 ريال
712,500 ريال
665,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,150,000 ريال
1,035,000 ريال
977,500 ريال
920,000 ريال
862,500 ريال
805,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,300,000 ريال
1,170,000 ريال
1,105,000 ريال
1,040,000 ريال
975,000 ريال
910,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
1,750,000 ريال
1,575,000 ريال
1,487,500 ريال
1,400,000 ريال
1,312,500 ريال
1,225,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,010,000 ريال
1,809,000 ريال
1,708,500 ريال
1,608,000 ريال
1,507,500 ريال
1,407,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,430,000 ريال
2,187,000 ريال
2,065,500 ريال
1,944,000 ريال
1,822,500 ريال
1,701,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
2,900,000 ريال
2,610,000 ريال
2,465,000 ريال
2,320,000 ريال
2,175,000 ريال
2,030,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
4,880,000 ريال
4,392,000 ريال
4,148,000 ريال
3,904,000 ريال
3,660,000 ريال
3,416,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
7,380,000 ريال
6,642,000 ريال
6,273,000 ريال
5,904,000 ريال
5,535,000 ريال
5,166,000 ريال


کاربر
عادی
عادی
1 ستاره
1 ستاره
2 ستاره
2 ستاره
3 ستاره
3 ستاره
4 ستاره
4 ستاره
ویژه
ویژه
قیمت
12,500,000 ريال
11,250,000 ريال
10,625,000 ريال
10,000,000 ريال
9,375,000 ريال
8,750,000 ريال


نمايش 1 تا 20 (از 20 سرویس میزبانی) تعداد صفحات :  1